torstaina, joulukuuta 17, 2009

Länsimaisten musliminuorten radikalisoituminen

Pakistanissa pidätettiin viisi nuorta amerikkalaista muslimia, jotka olivat tulleet taistelemaan maahan ”pyhässä sodassa”, jihadissa. Miehistä kolme on pakistanilaistaustaisia, yksi egyptiläistaustainen ja yksi jemeniläisperheestä.

Miehet katosivat Pohjois-Virginiasta marraskuun lopussa ja heidät pidätettiin joulukuun puolessa välissä terroristijärjestön jäsenen talosta Pakistanissa.

Yksi miehistä oli jättänyt videoviestin, jossa hän kehottaa nuoria muslimeja toimintaan. Videolla lainataan myös Koraanin lauseita. 

Marraskuussa vakaumuksellinen muslimi, majuri Nidal Hasan ampui kuoliaaksi 13 ihmistä ja haavoitti kymmeniä Fort Hoodin tukikohdassa Texasissa. Hasan on ollut kirjeenvaihdossa al-Qaida-järjestöön kuuluvan imaami Anwar al-Aulaqin kanssa.

Minnesotassa pidätettiin useita somalialais-amerikkalaisia, jotka värväsivät nuoria muslimeja ääri-islamilaisen al-Shabaab-järjestön taistelijoiksi Somalian hallitusta vastaan.

Chicagossa on oikeudessa pakistanilaistaustainen amerikkalainen. Häntä epäillään osallisuudesta vuonna 2008 Intian Mumbaissa tehtyyn terrorismi-iskuun, jossa kuoli 170 ihmistä.

Tapaukset osoittavat länsimaissa asuvien musliminuorten radikalisoitumista. Huomattavaa on myös, että muiden uskontojen piirissä vastaavanlaista ilmiötä ei ole samassa määrin kuin islamissa. Olisikohan ongelma sittenkin islamin ytimessä Koraanissa?

Lähteenä on käytetty Helsingin Sanomien 11.12.2009 artikkelia, s. B2

sunnuntaina, joulukuuta 06, 2009

Joka kymmenes imaami USA:ssa saarnaa jihadia

Yhdysvaltojen keskusrikospoliisin, FBI:n, Newsmaxille antamassa haastattelussa todetaan, että imaamit saarnaavat jihadia ja fundamentalismia kymmenessä prosentissa Yhdysvaltojen moskeijoista. Yhdysvalloissa on noin 2000 moskeijaa. Saman haastattelun mukaan islamilaiset järjestöt ovat vastahakoisia yhteistyössä terrorismiviranomaisten kanssa. He pelkäävät yhteistyön vievän muslimiyhteisön tuen.

Pew Forum tutkimuslaitoksen kyselytutkimuksen mukaan nuorista 18 - 29-vuotiaista amerikkalaismuslimista neljäsosa pitää itsemurhaiskuja oikeutettuina.

sunnuntaina, lokakuuta 25, 2009

Naapuriston muslimit vaikeuttavat kirkon toimintaa Englannissa

Englantilaisen Christian Legal Centren johtajan, asianajaja Andrea Minichiello Williamsin kirjoittaa arkikkelissaan, että kirkon naapurissa elävät muslimit pakottavat Lontoossa sijaitsevan Immanuel House of Worship seurakunnan hiljaisuuteen. Kirkon naapurissa asuvat muslimit tekivät valituksen liian äänekkäästä musiikista.

Tämän jälkeen ympäristöviranomaiset informoivat seurakunnan pastoria, että ääntä täytyy hiljentää, jotta naapurit eivät häiriinny. Seurakunta ryhtyi toimenpiteisiin ja vähensi musiikkia ja jumalanpalvelusten määrää. Se päätti myös olla vuokraamatta tilojaan muille, jotta äänet eivät ärsyttäisi naapureita. Tämä luonnollisesti merkitsee seurakunnalle taloudellisia tappioita

Tehtyjen toimenpiteiden jälkeen viranomaisten mielipide yllättäen muuttui, ja viesti oli että koska rumpuja ja vahvistimia ei aiemminkaan ollut seurakunnissa käytetty, ei niitä tarvittaisi nytkään. Seurakunta sai sakkouhkauksen. Rumpuja ei enää käytetä, laulun ja musiikin osuus on lyhennetty 20 minuuttiin. Seurakunta on tehnyt asiassa voitavansa, ja enää on jäljellä ovien sulkeminen.

Lähde: WEA RLP

lauantaina, syyskuuta 19, 2009

Uskontorauhan häirintä

Uskontorauhan häirintä ja muslimien pyhien arvojen loukkaaminen on ollut Suomessa oikeudessa esillä. Häiritsijäksi todettu toimittiin sakkoihin. YK ihmisoikeusneuvoston rasisminvastaisessa kokouksessa, jonka puheenjohtajana oli muuten Libya ja Kuuba ja varapuheenjohtajina Pakistan ja Iran, muslimimaat yrittivät saada läpi julistuksen, jolla olisi maailmanlaajuisesti kielletty islamin arvostelu. Yksi konferenssin pääjärjestäjistä on maailman laajin islamilainen järjestö, OIC (the Organization of Islamic Conference). 

Konferenssi saikin juntattua läpi julkilauselman, jossa ehdotetaan mm., että paikalliset, kansalliset ja kansainväliset lait ja ihmisoikeusjulistukset olisi muutettava, niin että ”islamin häpäisystä” tehdään rangaistava teko kaikkialla maailmassa.

Suomen viranomaisten pyrkimyksenä on aina olla mallikelpoinen jäsen kaikissa kansainvälisissä instansseissa, missä Suomi esiintyy. Nytkin tätä julkilausumaa on aloitettu toteuttaa Suomessa. Islamistit ovat terrorilla saaneet aikaan maailmanlaajuisen pelon ilmapiirin, jossa heitä ja heidän pyrkimyksiään kohdellaan silkkihansikkain. Tämä pelon ilmapiiri aiheuttaa sen, että pyritään kaikin tavoin estämään muslimijohtajien ja -yhteisöjen loukkaantuminen. Suomen viranomaisilla onkin kymmenien vuosien kokemus vastaavasta käyttäytymisestä Neuvostoliittoa kohtaan. Aikoinaan vaiettiin kaikista epäkohdista, joita Neuvostoliitossa ja muissa itä-blokin maissa tapahtui. Lisäksi pyrittiin vaientamaan jokainen, joka uskalsi kritisoida vaikutusvaltaisen naapurin arvomaailmaa.

Mikä voi loukata uskontonsa vakavasti ottavaa muslimia? Olen törmännyt maailmanlaajuisesti esimerkkeihin, joissa loukkauksen aiheuttajana voi olla sianlihan myynti, sikojen kasvattaminen, kääntyminen pois islamista, naisten housujen käyttö, naisten huivittomuus, naisten koulutus ja työssäkäynti, muun uskonnon kuin islamin tunnusmerkit, uskonnottomuus, miesten ja naisten välinen keskustelu, buddhalaiset patsaat, muun uskonnon kuin islamin opettaminen koulussa, suvivirret jopa se että et ehkä ole muslimi. Lisäksi, vaikka olisit muslimi, loukkaantumista voi aiheuttaa se, että et ole riittävän harras muslimi tai et harjoita islamia kuten loukkaantunut henkilö. Joten on mahdotonta olla loukkaamatta islamistia, jos et ajattele ja elä kuten hän. Onko tämän ajattelutavan puolustaminen lailla moniarvoista yhteiskuntaa?

Muslimioppineiden tunnustama tosiseikka on se, että yksi Muhammedin vaimoista oli nimeltään Aisha. Samojen muslimioppineiden tunnustama historiallinen tosiseikka on se, että Muhammed kihlautui Aishan kanssa kun Aisha oli 6-vuotias. Muhammed oli tällöin noin 53-vuotias. Tämän lisäksi muslimioppineet myös tunnustavat historialliseksi tosiseikaksi sen, että Muhammed aloitti seksuaalisen kanssakäymisen Aishan kanssa kun tämä lapsivaimo oli 9-vuotias. Nykyaikana on myös olemassa nimitys tämän kaltaiselle käyttäytymiselle.

Muhammedin toiminnan puolustajat voivat sanoa tähän, että tuohon aikaan eli 600-luvulla jKr. oli tavallista, että lapset menivät naimisiin. Nykyisin taas tiedämme, että lapselle on henkisesti tuhoisaa jos hänen kanssaan harjoitetaan seksiä. Jos Muhammed oli pyhä mies ja profeetta, häneltä pitäisi vaatia enemmän kuin sen ajan keskiverto yhteiskunnallinen moraali vaatii.

Ongelmana on lisäksi se, että Muhammedin käytännön elämän esimerkeistä on tullut sunna, eli elämän esimerkki hartaille muslimeille. Näin Muhammed siirtää jatkuvasti 600-luvun tuhoisaksi havaittuja käytäntöjä esimerkillään nykyajan islamilaiseen yhteisöön. ”Pyhä sota” ja naisten alistettu asema ovat näihin kuuluvia asioita.

Luonnollisesti muslimioppineet voisivat asettaa osan sunnista kyseenalaiseksi ja poistaa niiden esimerkin merkityksen. Käytännössä tähän ei uskalleta ryhtyä, koska tällöin kyseenalaiseksi voidaan asettaa myös muut Muhammedin opetukset ja lopulta koko uskonto. Tähän kritiikkiin islam ei ole valmis, eikä tule koskaan olemaan.

perjantaina, heinäkuuta 24, 2009

Islamilaiset maat saivat YK:n julistamaan uskontojen herjaamisen ihmisoikeusrikkomukseksi

Muslimimaat ajoivat Pakistanin johdolla YK:n ihmisoikeusneuvoston hyväksymään kiistellyn päätöslauselman. Huhtikuun 2009 alussa hyväksytty päätöslauselma teki uskontojen herjaamisesta ihmisoikeusrikkomuksen. Kriitikot, mm. Toimittajat ilman rajoja -järjestö ovat huolissaan siitä, että päätöslauselmalla pyritään estämään uskontojen ja erityisesti islamin kritisointi.

Päätöslauselma toteutettiin YK:n rasisminvastaisen kokousten ns. Durban I ja II -kokousten yhteydessä. Rasismin, syrjinnän, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden vastainen maailmankonferenssi kokoontui YK:n Ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) kehotuksesta. Kokouksen puheenjohtajamaita olivat Libya ja Kuuba ja varapuheenjohtajiksi Pakistan ja Iran. Yksi Geneven konferenssin pääjärjestäjistä on maailman laajin islamilainen järjestö, OIC (the Organization of Islamic Conference).

Rasismin vastaisen konferenssin yksi tavoitteista oli julistaa islamin arvostelu rasismiksi. Vuoden 2008 Geneven konferenssin julkilauselmassa ehdotetaan mm., että paikalliset, kansalliset ja kansainväliset lait ja ihmisoikeusjulistukset olisi muutettava, niin että ”islamin häpäisystä” tehdään rangaistava teko kaikkialla maailmassa. Tällöin islamin kritisointi ei enää nauttisi sanan vapauden suojaa. Lausunnon mukaan islamin yhdistäminen väkivaltaan, ihmisoikeusrikkomuksiin ja terrorismiin tulisi tehdä lailla kielletyksi.

Näitä päätöslauselmia ajavat maat, joita rikkovat jatkuvasti räikeästi ihmisoikeuksia ja uskonnonvapauksia. Niiden tarkoitus on ainoastaan estää islamin kriittinen tarkastelua kaikkialla maailmassa ja nostaa islam muiden uskontojen ja aatteiden yläpuolelle kaikkialla maailmassa. Islamistit ovat terrorismin ja väkivaltaisten massamielenosoitusten avulla onnistuneet vähentämään islamin kritisointia, esimerkkinä ns. Tanskan pilapiirroskohu. Toinen tie nostaa islam kaiken arvostelun yläpuolella ovat nämä YK:n kautta läpi runnotut päätöslauselmat.

Uskontojen herjaamisen estävä lakia on uskonnonvapauden vastaista. Uskonnonvapaus sisältää myös oikeuden arvostella uskontoja. Kaikkia uskontoja pitäisi saada arvostella ja tarkkailla kriittisesti, myös islamia ja kristillisyyttä. Länsimaissa kristillisyys on ulkopuolisen ja myös sisäisen kriittisen tarkkailun kohteena. Islam ei salli tällaista sisäistä tarkkailua, vaan väkivaltaisesti estää sen. Nyt islamistien tavoitteena on estää myös ulkoinen kriittisyys.


Islamistien pyrkimyksessä julistaa kaiken islamin arvostelun rasismiksi käyttämällä väärin termejä. Näiden väärin käytettyjen termien ei pidä antaa hämätä. Termejä ”rasismi” ja ”uskonnonvapaus” käytetään häikäilemättömästi rasismin ja uskonnonvapausriiston välineenä aivan niiden päinvastaisessa merkityksessä. Islamilaiset maat harrastavat itse räikeää uskonto- ja roturasismia ja uskonnonvapauden riistoa.

YK lakkautti keväällä 2006 ihmisoikeuskomission toiminnan. Komission toiminnassa oli ongelmana, se että ihmisoikeuksia karkeasti rikkovat maat muodostivat komissiossa verkoston ja käytännössä tämä johti tilanteeseen, jossa maat, joita kritisoidaan, puolustavat toinen toisiaan ja ovat jopa saavuttaneet enemmistön komissiossa ja siten estäneet sanktiopäätöksiä. Kolmas syy on että monet maat ovat kieltäytyneet antamasta YK:n erikoisraportoijille viisumia. Tällainen maa on esimerkiksi Myanmar (Burma).

Komission tilalle muodostettiin ihmisoikeusneuvosto, jonka toiminta on alkanut yhtä murheellisissa merkeissä. Neuvosto on pyrkinyt konferensseissa vääristämään rasismin ja ihmisoikeuden käsitteitä ja suojaamaan islamia kritiikiltä. Useat länsimaat ovat kävelleet konferenssien kokouksista mielenosoituksellisesti ulos. Näin tapahtui mm. Geneven 2009 kevään kokouksessa Iranin presidentin presidentti Mahmud Ahmadinejad rasistisen puheen aikana. Lisäksi useat Euroopan maan jäivät pois kokouksesta.

Lähde mm. Suomen Kuvalehden verkkosivu, http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/yk-uskontojen-herjaaminen-on-ihmisoikeusrikkomus


sunnuntaina, kesäkuuta 21, 2009

Yhdeksän kidnapattu ja kolme tapettu Jemenissä

Jemenissä on kidnapattu kuusi ulkomaalaista työntekijää. Heistä kolme on löytynyt kuolleena Saadan provinssissa. Kuolleet olivat kaksi saksalaista sairaanhoitaja naista ja yksi korealainen. He työskentelivät hollantilaisen hyväntekeväisyysjärjestön ylläpitämässä sairaalassa.

Kuusi kidnapattua ovat vielä kateissa. Viisi heistä on saksalaista ja yksi britti. Kolme kidnapatuista ovat vasta lapsia. Jemenin viranomaiset yrittävät löytää kadonneita. Kidnappauksen ja murhien takana epäillään olevan islamistien, jotka eivät hyväksy kristillistä hyväntekeväisyyttä maassa.

Lähde CNN ja yksityiset tahot
http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/06/16/yemen.hostages/index.html

lauantaina, toukokuuta 02, 2009

Egypti pyrkii innolla eroon sioista

Egypti käyttää sikaruttoa tekosyynä sortaa vähemmistössä olevia koptikristittyjä. Sikaruton varjolla hallitus on aloittanut sikojen joukkoteurastuksen. Viranomaiset tietävät hyvin, että virus ei ole peräisin sioista, vaan se on sekoitus sika-, lintu- ja ihmisinfluenssaviruksia. Sikojen tappaminen on siis turhaa. 

Egyptissä on noin 250 000 - 400 000 sikaa. Sikojen kasvattajat kuuluvat koptikristittyjen vähemmistöön (10 % väestöstä). Koptikristittyjä ei koske muslimien sianlihan syöntikielto. Nyt poliisi etsii kuumeisesti näitä islamin saastaisina pitämiä eläimiä ja armeija on kutsuttu mukaan teurastustalkoisiin. 

Viranomaiset ovat takavarikoineet sikoja ja hakanneet sikafarmareita, jotka ovat vastustaneet kaappausta. Viranomaiset väittävät farmareiden saavan korvauksen sioista, mutta riippumattoman al-Masri al-Yawm -lehden mukaan korvauksia ei makseta. Kaikki terveysviranomaisten testaamat teuraaksi joutuneet siat ovat olleet täysin terveitä.

Lähteenä käytetty Ylen verkkouutisia
http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/05/armeija_mukaan_egyptin_sikajahtiin_715761.html

sunnuntaina, huhtikuuta 19, 2009

”Rasisminvastaisuudella” pyritään saamaan koskemattomuus islamille

Rasismin, syrjinnän, muukalaisvihan ja suvaitsemattomuuden vastainen maailmankonferenssi kokoontuu YK:n Ihmisoikeusneuvoston (UNHRC) määräyksestä 20. - 24. huhtikuuta 2009 Geneveen, Sveitsiin.

Konferenssin tarkoituksena on kansainvälisen rotusyrjinnän poistaminen. Vaikka konferenssilla on tämä jalo tavoite, itse konferenssi vaatii tarkempaa tarkastelua ja kriittiikkiä. Monet kokouksen organisoimiseen osallistuvista valtioista itse polkevat räikeästi ihmisoikeuksia. 

Ensimmäinen konferenssi pidettiin Durbanissa, Etelä-Afrikassa. Seuraava Durban II konferenssi pidettiin Genevessä 6. – 17.9.2008. Tässä konferenssissa puheenjohtajamaaksi valittiin Libya ja Kuuba ja varapuheenjohtajiksi Pakistan ja Iran. 

Yksi Geneven konferenssin pääjärjestäjistä on maailman laajin islamilainen järjestö, OIC (the Organization of Islamic Conference). OIC:n pääsihteeri, professori Ekmeleddin Ihsanoglu, oli Ulkopoliittisen Instituutin kutsumana puhumassa Helsingissä pidetyssä seminaarissa (7.10.2008). Puhetta seuranneen yleisökeskustelun aikana OIC:n pääsihteeri antoi paljastavan vastauksen kysymykseeni, joka koski hyvin tunnettua ilmiötä, muslimien antisemitismiä (juutalaisvastaisuutta).

Professorin rohkean lausunnon mukaan "Kukaan muslimi, hyvä tai paha, ei voi olla antisemiitti. Se on vain teoriaa, ei totta". Tällä lausunnolla Ihsanoglu kielsi antisemitismin olemassaolon missään islamilaisessa maailmassa 1,3 miljardin muslimin keskuudessa.

Yle uutisoin nettisivuillaan YK:n rasismikonferenssista. Uutisen mukaan konferenssista ovat ilmoittaneet jäävänsä pois Hollanti, Australia, Yhdysvallat, Kanada ja Israel. Ruotsi harkitsee boikotoivansa kokousta ja Iso-Britania on ilmoittanut, että se ei lähetä kokouksen korkeantason edustajia. 

Hollannin ulkoministeri Maxime Verhagen sanoi pelkäävänsä, että islamistiset maat yrittävät käyttää YK-kokousta puhujalavana uskonnollisen vihan levittämiseen.

Vaikka konferenssin pitäisi keskittyä rasismiin, on oletettavaa, että konferenssin keskeisimmäksi asiaksi nostetaan ”uskonnon kunnianloukkaus”, ”Defagmation of religions”. 

Vuoden 2008 Geneven konferenssin julkilauselmassa ehdotetaan mm., että paikalliset, kansalliset ja kansainväliset lait ja ihmisoikeusjulistukset olisi muutettava, niin että ”islamin häpäisystä” tehdään rangaistava teko kaikkialla maailmassa. Tällöin islamin kritisointi ei enää nauttisi sanan vapauden suojaa. Lausunnon mukaan islamin yhdistäminen väkivaltaan, ihmisoikeusrikkomuksiin ja terrorismiin tulisi tehdä lailla kielletyksi.

Tämän ”rasismikonferenssin” päämääränä on nostaa maailmanlaajuisesti islam muiden aatesuuntien ja uskontojen yläpuolelle ja kieltää sen kritisoinnin ja arvostelu. Tällä toimenpiteellä islamistit pyrkivät saamaan uskontonsa, kautta maailman, samaan asemaan missä se on islamilaisissa maissa eli kaiken arvostelun ja kritiikin yläpuolelle.

Mikään uskontoa, poliittista tai muuta aatetta ei saa nostaa arvostelun ja kritiikin yläpuolella.

Lisätietoa: 
http://www.becketfund.org/files/847df.pdf
http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/04/eu_puntaroi_osallistumistaan_rasismikokoukseen_689742.html?origin=rss

maanantaina, maaliskuuta 02, 2009

Miniöiden vaarallinen elämä Intiassa


Tori Intiassa

The Lancet -verkkolehden sivulla julkaistun tutkimuksen mukaan nuoria (15 - 34-vuotias) naisia kuolee Intiassa liki kolme kertaa enemmän tulipaloissa kuin samanikäisiä miehiä. Tutkimuksen mukaan kuolemat liittyvät kotiväkivaltaan.

Väkivallan aiheuttaa usein kiista myötäjäisistä. Aviomiehen perhe saattaa polttaa miniä hengiltä kostoksi, jos he eivät koe saaneensa riittävän suuria myötäjäisiä. Intiassa avioituvan vaimon perhe joutuu maksamaan runsaat myötäjäiset avioituvan miehen perheelle. Maaseuduilla nuoripari muuttaa lähes aina miehen vanhempien luokse asumaan. Viranomaisille tulipalojen väitetään saaneen alkunsa onnettomuutena.

The Lancet -lehden lainaamassa tutkimuksissa olivat mukana vuoden 2001 kuolintapaukset maaseudulla. Tilastoissa oli mukana noin 163 000 kuolintapausta. Tilastot osoittavat naisen huonon aseman Intian maaseudun yhteiskunnassa.

Lähde: Ylen verkkouutiset 2.3.09

Berliinin ongelmallinen rikollisuus

Berliinin nuoriso-oikeuden tuomari Kirsten Heisig kommentoi julkisesti Berliinin rikostilannetta. Berliinissä tehdään yli tuhat rikosta päivittäin. Näihin rikoksiin osallistuneista nuorista 600 syyllistyy saman vuoden aikana vähintään kymmeneen väkivaltaiseen ryöstöön tai pahoinpitelyyn. Syyttäjä luokittelee nämä nuoret intensiivitekijöiksi. Heistä 70 % on arabeja tai turkkilaisia nuoria.

Heisingin mukaan ongelmana on se, että monissa maahanmuuttajaperheissä ei arvosteta saksalaista oikeuskäsitystä. Teot halutaan mieluummin selvittää ja sovittaa islamilaisen lain piirissä kuin saksalaisessa oikeudessa.

Kaupungin kymmenien libanonilaisten ja turkkilaisten rikollisjärjestöjen lisäksi Berliinin alamaailmassa vaikuttavat itäeurooppalaiset, balkanilaiset ja aasialaiset rikollisryhmät. Myös äärivasemmistolaiset syyllistyvät yhä useammin väkivaltaa. Saksassa loukkaantui vuonna 2008 keskusrikospoliisin mukaan 425 poliisia äärivasemmistolaisten suorittamissa pahoinpitelyissä.

Lähde: Metro-lehti 19.2.09

torstaina, helmikuuta 05, 2009

Uskonnon tyrkyttämistä?


Kuva: Pussissa kasvaneet

Suomen evankelisluterilainen kirkko avasi tammikuun alkupuolella lapsille tarkoitetun nettikirkon. Nettikirkon sivuilla oli myös asiaan liittyvä keskustelusivusto. Keskustelusivusto jouduttiin pian sulkemaan, koska se täyttyi rivouksista ja kristofobisesta propagandasta. Hyökkäys keskusteluryhmää kohtaan oli todennäköisesti aggressiivisten ateistien joukon järjestämä.


Tapahtuman johti julkiseen keskusteluun, jossa osa oli sitä mieltä, että luterilainen kirkko toimii moraalittomasti suuntaamalla palvelujaan lapsille. Näiden keskustelijoiden mielestä jokaisen olisi itse saatava päättää mihin uskoo – sitten kun hänen ajattelukykynsä on kehittynyt riittävästi. Tähän asti näiden ateistien mielestä lapsi olisi kasvatettava ateistien maailmankuvan ja tahdon mukaisesti eli ateistisesti.

Keskusteluissa toistui sama ateistien virsi toisensa perään, ”uskonto on vaarallista ja typerää, ja lapsia pitää suojella siltä”. Näiden ateistien mielestä keskeisiin ihmisoikeuksiin kuuluva oikeus uskontoon ei koske lapsia.

Miksi lapsia viedään pyhäkouluun, miksi heille opetetaan iltarukous? Ei puolustus- ja arvostelukyvyttömille ihmisille saisi ”tyrkyttää” uskontoa. Näin ajattelevilla on merkillinen käsitys lapsesta. Miksi vanhemmat puhuvat lapsilleen? Eikö jokaisen pitäisi saada itse valita, mitä kieltä haluaa puhua. Kieli on ajattelun väline. Eikö olisi kunnioittavampaa lasta kohtaa olla opettamatta hänelle äitinsä kieltä.

Miksi vanhemmat esittelevät lapsilleen omia ystäviään? Eikö lapsilla olisi oikeus valita itse kenen kanssa seurustelee? Miksi vanhemmat vetävät lapsensa omaan elämäntapaansa? Mikä oikeus aikuisella on osoittaa lapselle, mikä hänen mielestään on arvokasta ja oikein? Eikö lapsen pitäisi saada päättää sellaisesta itse? Ongelma on siinä, että milläs päätät, jos olet pussissa kasvatettu.
---
Häikäilemättömästi lainattu, muokattu ja lyhennelty Jaakko Heinimäen mainiosta kolumnista ”Uskonnon tyrkyttämistä”, Metro-lehti 28.1.2008