sunnuntaina, helmikuuta 26, 2006


Historiallinen rakennus Kiinassa. Posted by Picasa

Ateistinen kommunismi

Euroopan neuvosto hyväksyi julistuksen: ”Neuvosto tuomitsee voimakkaasti totalitaaristen kommunististen hallintojen suorittamat massiiviset ihmisoikeusrikkomukset ja ilmaisee sympatiaa, ymmärrystä ja tunnustusta näiden rikosten uhreille.” Julistus hyväksyttiin 25.1.2006. Julistus oli historiallinen. Sillä julistuksessa sanotaan ensi kertaa yksiselitteisesti ateististen kommunististen valtioiden hallitusten syyllistyneen vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin.

Hämmästykseksi suomalainen Sdp:n kansanedustaja Mikko Elo vastusti Euroopan Neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa päätöslauselmaa. On kuitenkin välttämätöntä, että kaikki räikeät ihmisoikeusrikkomukset poliittisesta tilanteesta, maasta ja tekijästä riippumatta tuomitaan ehdottomasti.

Jos ateistisen kommunismin rikokset jätettäisiin tuomitsematta, niin se antaisi kuvat, että on olemassa ideologioita tai syitä, joiden takia perusoikeuksia voidaan loukata. Kuitenkin missään oloissa ei ole niin ylevää päämäärää, että se pyhittäisi kaikki keinot. Mikään aate tai uskonto ei oikeuta ihmisen sortoon.

Pohjois-Koreassa, Kiinassa, Valko-Venäjällä, Vietnamissa ja Kuubassa on vielä kommunistiset hallinnot. Näissä maissa ja varsinkin ateistisessa Pohjois-Koreassa kuolee ihmisiä kommunistisen diktatuurin sorron takia. Kommunismi ei ole vielä kuollut. Voidaan myös kysyä, missä ovat ihmisoikeustaistelijoiden ja rauhanpuolustajien mielenosoitukset ja toiminta sorrettujen pohjoiskorealaisten puolesta?

Suomessa oli aina 1980-luvun alkuun asti kiellettyä arvostella kommunismin ihmisoikeusrikkomuksia. Tämä sama itsesuomettuminen näkyy vieläkin vähättelevänä asenteena kommunismin aiheuttamaan sortoon.

Eurooppa on oikein ja oikeudenmukaisesti selkeästi tuominnut ja ottanut selkeän pesäeron fasististen yhteiskuntien rikkomuksiin. Katolinen kirkko on edellisen Paavin suulla pyytänyt anteeksi keskiajan katolisen kirkon sortoa. Sama anteeksipyyntö ja pesäero on tehtävä myös kommunististen yhteiskuntien rikkomusten kanssa. On aina tärkeää tulevaisuuden kannalta tuoda rikkomukset esille, tuomita ne ja erottautua niistä. Tällöin on suurempi toivo siitä, että tulevat sukupolvet eivät tee samoja erehdyksiä.

Suomen poliittinen johto, erityisesti ulkoministeri ja presidentti, voisivat ottaa aktiivisemman asenteen Pohjois-Korean, Kiinan, Vietnamin, Valko-Venäjän ja Kuuban ihmisoikeustilanteeseen ja demokratian puutteeseen. Kouluissa kommunismin ihmisoikeusrikkomuksia pitäisi käsitellä yhtä kattavasti kuin on tehty fasismin rikkomusten kohdalla.

On aina myös muistettava, että kommunismin yksi tärkeistä aatteista on ateismi. Kommunismin synkkä historia on samalla myös ateismin historiaa.

tiistaina, helmikuuta 21, 2006


Moskeijan minareetteja. Posted by Picasa

Eurooppa on islamilaistumassa

Euroopan väkiluku tulee arvioiden mukaan laskemaan 10 vuoden aikana 3,5 %. YK:n väestörahaston mukaan EU tarvitsee vuosittain noin miljoona ulkopuolista muuttajaa, jotta väkiluku pysyisi samana. Huoltosuhteen säilymiseksi nykyisellään tarvittaisiin 14 miljoonaan siirtolaista joka vuosi.

Tämä maahanmuuttajien määrä aiheuttaisi sosiaalisen ja poliittisen katastrofin. Muun väestön vähentyessä muslimien määrä Euroopassa kaksinkertaistuisi vuoteen 2015. Euroopan muslimit tulevat enimmäkseen Turkista, Pohjois-Afrikasta, Lähi- ja Keski-idästä sekä Etelä-Aasiasta. Islamilla on sen negatiivisesta käyttäytymisestä huolimatta myös vetovoimaa. Esimerkiksi USA:ssa islam on nopeiden kasvava uskonto.

Maahanmuutto, korkea syntyvyys ja käännynnäisyys islamilaistavat Eurooppaa vauhdilla. Amerikkalainen islamisti Bernard Lewis ennustaa Euroopassa olevan muslimienemmistö tämän vuosisadan lopussa. Tällöin hänen mukaansa Euroopasta tulee osa arabimaailman länttä.

EU väestöstä vuonna 2006 noin 4 % on muslimeja. Ranskassa heitä on 5 miljoonaa eli noin 10 % väestöstä, Saksassa 4 milj., Britanniassa 1,6 milj., Italiassa 1 milj. ja Hollannissa 0,9 milj. Jos Turkki liittyy EU:hun, niin muslimien määrä EU:ssa ja sen päätöksen teossa lisääntyy 70 miljoonalla.

Yhtenä ongelmana on maahanmuuton nopeus. Islamilaisten hitaus ja haluttomuus integroitua eurooppalaiseen yhteiskuntaan yhdessä heihin kohdistuvan syrjinnän kanssa tekevät musliyhteisöistä eristäytyviä. Viime syksyn mellakat Ranskassa on varottava esimerkki tästä eristäytymisestä.

Eurooppa tarvitsee harkittua maahanmuuttopolitiikkaa. Yhteiskunnan ja yksilöihmisten on huolehdittava, että muslimit eivät eristäydy omiksi suljetuiksi yhteisöikseen. Lisäksi ääri-islamilaisten uskonnollisten johtajien muutto Eurooppaan on estettävä.

Lähde: Suomen Kuvalehti 7/06

Musliminaisten huiveja. Posted by Picasa

Tutkimus Britannian muslimien asenteista

Vuonna 2005 Daily Telegraph -lehti teki mielipidemittauksen Britannian muslimien keskuudessa. Mittauksen tulokset olivat hämmentäviä. Niiden mukaan 32 % brittimuslimeista pitää länsimaista yhteiskuntaa rappeutuneen, 16 % ei tunne mitään lojaalisuutta Britanniaa kohtaan, 24 % sympatisoi itsemurhapommittajia ja 6 % pitää pommeja oikeutettuina.

Lähde: Seura-lehti, 5.8.05