tiistaina, helmikuuta 21, 2006

Eurooppa on islamilaistumassa

Euroopan väkiluku tulee arvioiden mukaan laskemaan 10 vuoden aikana 3,5 %. YK:n väestörahaston mukaan EU tarvitsee vuosittain noin miljoona ulkopuolista muuttajaa, jotta väkiluku pysyisi samana. Huoltosuhteen säilymiseksi nykyisellään tarvittaisiin 14 miljoonaan siirtolaista joka vuosi.

Tämä maahanmuuttajien määrä aiheuttaisi sosiaalisen ja poliittisen katastrofin. Muun väestön vähentyessä muslimien määrä Euroopassa kaksinkertaistuisi vuoteen 2015. Euroopan muslimit tulevat enimmäkseen Turkista, Pohjois-Afrikasta, Lähi- ja Keski-idästä sekä Etelä-Aasiasta. Islamilla on sen negatiivisesta käyttäytymisestä huolimatta myös vetovoimaa. Esimerkiksi USA:ssa islam on nopeiden kasvava uskonto.

Maahanmuutto, korkea syntyvyys ja käännynnäisyys islamilaistavat Eurooppaa vauhdilla. Amerikkalainen islamisti Bernard Lewis ennustaa Euroopassa olevan muslimienemmistö tämän vuosisadan lopussa. Tällöin hänen mukaansa Euroopasta tulee osa arabimaailman länttä.

EU väestöstä vuonna 2006 noin 4 % on muslimeja. Ranskassa heitä on 5 miljoonaa eli noin 10 % väestöstä, Saksassa 4 milj., Britanniassa 1,6 milj., Italiassa 1 milj. ja Hollannissa 0,9 milj. Jos Turkki liittyy EU:hun, niin muslimien määrä EU:ssa ja sen päätöksen teossa lisääntyy 70 miljoonalla.

Yhtenä ongelmana on maahanmuuton nopeus. Islamilaisten hitaus ja haluttomuus integroitua eurooppalaiseen yhteiskuntaan yhdessä heihin kohdistuvan syrjinnän kanssa tekevät musliyhteisöistä eristäytyviä. Viime syksyn mellakat Ranskassa on varottava esimerkki tästä eristäytymisestä.

Eurooppa tarvitsee harkittua maahanmuuttopolitiikkaa. Yhteiskunnan ja yksilöihmisten on huolehdittava, että muslimit eivät eristäydy omiksi suljetuiksi yhteisöikseen. Lisäksi ääri-islamilaisten uskonnollisten johtajien muutto Eurooppaan on estettävä.

Lähde: Suomen Kuvalehti 7/06

Ei kommentteja: